Herb Geoportal Powiatu Kaliskiego
WCAG    Zmiana rozmiaru

Dane udostępnione poprzez Geoportal Powiatu Kaliskiego stanowią dostęp do usług (usługa wyszukania, usługa przeglądania) o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010r. nr 76, poz. 489 z późn. zm.) dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Kaliskiego.

Dane zawarte w Geoportalu Powiatu Kaliskiego a w szczególości generowane z niego wydruki nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych. Mogą one mieć wyłącznie charakter poglądowy. Niezbędne dokumenty można uzyskać w Starostwie Powiatowym lub z wykorzystaniem specjalnie dedykowanych w tym celu e-usług. Kopiowanie i publikowanie danych bez zgody jest zabronione.

Starosta Kaliski nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z tego serwisu.

Instrukcje obsługi e-usług
Wybrane dane naszego serwisu udostępniane są w formie usługi wms pod adresem:
http://kalisz.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php
GEOPORTAL - tryb publicznyGEOPORTAL - tryb publiczny
Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUDUdostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD
Tryb chroniony Dostęp w trybie chronionym
Dane kontaktowe z Wydziałem Geodezji, Kartografii i Katastru